Een 'goede relatie' kan voor  elk koppel iets anders betekenen  Maar binnen elke relatie is het essentieel om onderling akkoord te zijn over de mate van verbondenheid, respect, intimiteit en zelfstandigheid. Ook de energie die je in je relatie steekt en de tijd die je voor elkaar vrijmaakt, kunnen van koppel tot koppel erg verschillen.

Het komt erop aan een goed evenwicht te vinden tussen alle bovenstaande  elementen. Meestal gaat dat vanzelf. Maar soms rijzen er problemen. Partners komen uit andere gezinnen, met andere gewoonten, meningen en visies. Daarnaast hebben partners een ander karakter. In het begin van een relatie vallen die verschillen misschien niet zo hard op, maar naarmate de partners langer samen zijn, kunnen de eerste, kleine verschillen naar boven komen. Negatieve ervaringen uit vorige relaties of gebeurtenissen uit het verleden kunnen een rol spelen. Meestal kan je als koppel zelf een oplossing vinden om hiermee om te gaan. Maar soms zijn de verschillen te groot of lukt het niet om op een goede manier om te gaan met conflicten en is het raadzaam om (professionele) hulp te vragen.

Deze website gaat niet alleen over hulp bij relatieproblemen of relatiebreuken en de hulp die je daarbij kan vinden. Je vindt er ook de weg naar tips en tools om je relatie goed te houden en ook met je partner de beste vrienden te blijven. 

"Onze relatie is gezond, we willen erover praten, lezen… Hoe houden we dit zo?"

Tips en informatie over relaties - Vorming over relaties

"Onze relatie loopt niet meer zo goed. We hebben over veel zaken meningsverschillen, de fut is eruit, we beleven een crisis, we vertrouwen elkaar niet meer, persoonlijke problemen van een partner, enz… Wat kan ik, wat kunnen wij hieraan doen?"

Advies en (eerste) hulp bij relatieproblemen - Relatiebegeleiding en relatietherapie

"Onze relatie stopt. Dit is een beslissing van één van de partners of van beiden. We willen scheiden. Hoe pakken we dat best aan? "

Info, hulp en advies bij scheiding - Juridisch advies en juridische bijstand

"We zitten in een scheidingproces. Wie kan ons daarbij helpen? "

Begeleiding en bemiddeling - Groepsaanbod voor ouders en kinderen

"De scheiding loopt moeilijk en we maken ons zorgen over de kinderen. Waar kunnen we terecht?"

Begeleiding kinderen en jongeren - Moeilijke scheidingsituaties en relatieherstel ouder-kind