Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruik van de website

De gegevens op deze website www.tijdvoorjerelatie.be zijn zo zorgvuldig, begrijpelijk en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige kennis. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Deze website bevat verwijzingen naar websites van andere diensten of instellingen die informatie ter beschikking stellen, zowel binnen als buiten de Vlaamse overheid. De verantwoordelijkheid van de informatie die zij op hun website plaatsen ligt bij de respectievelijke organisaties en instanties.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zal, indien de informatie tekortkomingen vertoont, deze zo snel mogelijk wegwerken. De inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan echter niet garanderen dat de site www.tijdvoorjerelatie.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. 

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks en verwijzingen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft over deze websites geen enkele vorm van controle en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ook niet garanderen dat deze websites een privacy-beleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacy-clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Bescherming van persoonsgegevens

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin draagt zorg voor de privacy van elke bezoeker van deze website www.tijdvoorjerelatie.be . Via deze website worden geen persoonsgegevens verzameld of verwerkt. 

We maken gebruik van Google analytics om het gebruik van deze website op te volgen. Hiervoor hebben we een verwerkersovereenkomst met Google. De gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt. Er worden verder geen gegevens gedeeld met Google. Advertentiefuncties van Google worden niet gebruikt. Meer info over de gebruikte cookies staat hieronder in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid

Departement WVG met maatschappelijke zetel te Koning Albert II laan 30, 1030 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres dpo.dwvg@vlaanderen.be.

Departement WVG vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Departement WVG-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Departement WVG wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Departement WVG-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Departement WVG u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Departement WVG wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Departement WVG heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Departement WVG-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Departement WVG aanbiedt en die toegang geven tot Departement WVG content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Departement WVG kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Departement WVG-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Departement WVG-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Departement WVG op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Verifiëren van Javascript

 • Naam van cookie: has_js
 • Doel: nakijken of de browser javascript ondersteunt en heeft aanstaan
 • Website: https://www.tijdvoorjerelatie.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Departement WVG
 • Ontvangers van de gegevens: Departement WVG
 • Geldigheid: duur van de sessie

Meten van gebruikersbezoek (1)

 • Namen van cookies: _ga, _gid, _gat
 • Doel: Het gebruikersbezoek op deze site wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod te optimaliseren.  Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld.
 • Websitehttps://www.tijdvoorjerelatie.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Google
 • Ontvanger(s) van de gegevens: Google
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Meten van gebruikersbezoek (2)

 • Namen van cookies: gaClientId
 • Doel: Het gebruikersbezoek op Vlaanderen.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op Vlaanderen.be te optimaliseren.  De analytics cookies worden via de Global header en footer widget op Vlaanderen.be geplaatst. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld.
 • Websitehttps://overheid.vlaanderen.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Deze cookie wordt geplaatst via het Widgets-platform dat de global header en footer aanbiedt (widgets.vlaanderen.be) en niet rechtstreeks door Google.com. Het Widgets-platform maakt hiervoor gebruik van het Google analytics object om zelf ClientID's aan te maken.
 • Ontvanger(s) van de gegevens: Google
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Reverse proxy

 • Naam van cookie: VOGANONUSER
 • Doel: de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats deze cookie op Vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.
 • Website: vlaanderen.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse overheid
 • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur